You whant the rules in English?? press the brittish flag.

   

Grimsas Standard regler:1. Allt deltagande sker på egen risk.
2. Inga laddade vapen i safezonen, inga mag i geväret lr i pistolen, undantag är understöds vapen men där ska man dra ut batteriet och säkra vapnet.
3. Skyldig att följa arrangörernas hänvisningar, missbruk kan leda till varning alternativt få lämna området.
4. Alla är skyldiga att visa legitimation till personal / ansvarig på förfrågan.
5. Alla deltagare är tvungna att chrona / testa sina vapen både huvudvapen och sidearms.
6. Man betalar / checkar in först sen packar man upp. Detta för att underlätta för personalen.
7. Grimsas Äventyr ansvarar INTE för någons ägodelar.
8. Skyddsutrustning är OBLIGATORISKT
9. Skyddsglasögon och mask ska vara godkända och ska ALLTID bäras i spel, alltså godkända betyder inte skidglasögon, solbrillor som inte är gjorda för denna typ av aktivitet. Enda undantaget man kan ta av dem är i safezone.
10. Vid missbruk av skjutning i safe kan resultera i att man blir hänvisad från platsen. (utan återbetalning för spelavgift) Detta är VIKTIGT att följa för skadorna kan blir väldigt allvarliga om någon blir träffad i ögat.
Spelregler

Overseer:


Varför har vi dessa? Jo overseers är till för att förhindra regelbrott eller dåligt beteende. De träder endast in om de upptäcker att något fel begås eller vid annan fara. Se inte detta som en "hemlig polis" utan som ett hjälpmedel om problem uppstår. Förhoppningsvis kommer de aldrig behövas.

• En overseer är en person som har tilldelats vissa rättigheter från arrangör.
• En overseer kan avvisa dig ifrån en plats om denne finner att du beter dig olämpligt. Om detta sker skall en arrangör kontaktas.
• En overseer har alltid ett kort eller ID som bevisar att personen är en overseer.
• Overseers ord skall alltid gälla tills det att en arrangör eventuellt säger annat.

Träff:


• Vart kulan än träffar på kroppen är det träff. När du blir träffad skriker du tydligt och högt ”Träff”.
• Vapenträff och det vapnet är obrukbart oavsett andra omständigheter. Vapnet är i bruk igen när du återvänt till respawn.
• Vid träff skall du använda en neongul / orange / röd trasa eller en röd blinkande lampa som deathrag.

Long distance sniper:


Inför vissa specifika uppdrag kommer du kunna skjuta personer med sniper över längre avstånd.
• Krypskytten skall ha telefonkontakt med en arrangör eller overseer för att bekräfta att denne har objektet i sikte.
• Arrangören eller overseen meddelar personen att denna blivit skjuten.

Pangregeln:


• Normal pangregel används. Du måste ha ett fysiskt vapen för att få panga. Du får alltså INTE panga med fingrarna. (Se detta som en gentlemanna- grej snarare än en regel”)
• Alternativet att låta spelaren ge sig istället för att bli skjuten kan ges på korta avstånd. Skrik då ”Ge dig”.
• Pangregeln går endast att använda på mycket korta avstånd (ca 5 meter och närmare)

Respawn / medic:


• Spawn, bleedout och medic regler hanteras i vardera spels OPORD sida.
• Klicka på länkarna här ovan till det spel du skall spela.Fältsjukhus:


• Fältsjukhus kan ha lite olika utformning men består i regel utav ett större tygstycke (basha) som skall spännas upp mellan några träd. En viss grupp personer ansvarar över denna.
• Du får riva ned fiendens fältsjukhus genom att lossa på linorna och vika ihop bashan.
• Har ditt eget fälltsjukhus blivit rivet måste en levande person flytta det minst 50 meter innan du åter kan spawna vid det.
• Du får inte ta med eller flytta fiendes fältsjukhus, bara riva ned det.
• En basha räknas som respawnplats för laget som "äger" bashan.
• Va försiktig med bashan så den inte går sönder.


Vapenregler / ammunitionsregler:


• VSAF Tabellen används dygnet runt.
• Endast midcap eller lowcap med en maximal gräns på 90 kulor per mag är tillåtet till karbiner.
• Understödsvapen med lådmagasin får ha upp till 1000 kulor.
• Ett understödsvapen får inte vara en vanlig karbin med trummagasin.
• Maximalt 1000 extra oladdade kulor får bäras med i väst/ bälte utan att du har din ryggsäck med dig.
• Alla kulor som används skall vara biologiskt nedbrytbara, Enda undantaget är för prickskyttevapen med bolt.
• Endast biologiskt nedbrytbara kulor är tillåtna. Enda undantaget är bolt sniper om du kör med en kulvikt som ej finns i bio.

VSAF Tabell för säk-avstånd:

Tabellen kan vara lite svår att tolka. Men i stort så är det joulen som är intressant. Därför måste du chrona din bössa med den kulvikt du använder för att vara helt säker på ditt säkerhetsavstånd.


Gas:


Du kommer kunna få möjligheten att gasa dina fiender.
• Nervgas som är dödlig har "Röd" färg.
• Är du i eller i närheten av gasen räknas du som träffad.
• I närheten räknas en zon av 10 meter ut ifrån gas granaten eller allt i direkt kontakt med gasen.
• Har du gasmask på dig kan du ej påverkas av gas.
• Att gå in i tält eller gömma sig bakom en sten räcker inte som skydd.
• Vit rök = vanlig vit rök, inge konstigt där.
• Nervgas kan endast tilldelas av arrangör.

Knockout:


Du har i möjligheten att göra personer medvetslösa genom knockout. Tex för att tillfångata.
• Du skall försiktigt göra en liten knuff i ryggen på personen och samtidigt säga "knock".
• Personen blir medvetslös i 5 minuter. Du kan under denna tid "avväpna" personen och ta denne till fånga.

Knivregeln:


• (OBS!! Gäller endast milsim spel, annars räcker handpåläggning och ordet kniv. ) För att kniva en person måste du ha en fysisk fejk kniv. Alltså en i böjbar plast eller av så kallad boffer variant (kniv gjord utav liggunderlag och silvertejp / latex) Denna skall du hålla i ena handen medans du lägger den andra handen på personen och säger ”kniv”.

Tillfångatagande / fångar:


Du har möjlighet att ta fångar. Dessa skall självklart alltid behandlas med respekt och värdighet. Som fånge själv får du gärna spela tex svårhanterad, skrika, försöka fly mm.
• Tar du en fånge måste du ha i åtanke att personen kan vara i behov av mediciner eller liknande, detta måste alltid tas hänsyn till.
• Fången skall erbjudas vatten om denne vill ha detta.
• Fången skall själv plocka ur alla magasin och patroner ur vapnet och dessa är nu obrukbara tills det att fången åter är fri och i säkerhet.
• Om du skjuter en fånge gäller samma medic / respawn regler som annars. En fiende kan alltså heala en fiende. Därav kan du tillfångata skadade personer om du har en medic i närheten.
• Du som tar fånge har ansvar över att fången behandlas väl och inte kan skada sig.
• En vanlig soldat får hållas maximalt 45 minuter.
• En Officerare eller speciellt viktiga personer får hållas ospecificerad tid om inte annat sägs.
• Är det natt då fången släpps skall fången hjälpas till minst 1000m ifrån fångens allierade


Tillåtet:


• Säga att fången har bundna händer och då måste fången hålla händerna tätt ihop framför sig.
• Frånta fången utrustning och vapen. (Fången skall dock ha kontroll över sina grejer)
• Du får binda för ögonen på en fånge men fången skall då ledas så denne ej kan skada sig.
• Du får visitera en fånge med dennes samtycke. Godkänner inte fången en visitering räknas alla vapen även gömda som obrukbara.
• Förhör och verbalt försöka få ur fången information är tillåtet.
• Fången får använda dolda vapen som ej satts ur bruk för att fly. Pangregeln gäller ej.

Ej tillåtet:


• Kläder och personliga tillhörigheter får aldrig fråntas fången om denne inte godkänner detta.
• Du får inte neka fången vatten, mat eller medicin.
• Du får aldrig skada fången. Eller använda tekniker som kan ge panik eller psykisk skada.

Om fången godkänner:


• Om fången godkänner får du binda dennes händer. Skall personen gå måste denne ledas så personen inte kan ramla eller skada sig.
• Om fången godkänner får fysiska förhörstekniker användas. Du får ALDRIG skada någon person men du får använda tekniker som kan utmatta eller är fysiskt ansträngande. Skenavrättningar eller skendrunkning och liknande är förbjudet.
• Om fången går med på dessa saker skall personen alltid ha möjlighet att prata för att kunna säga ett ”safe word” om personen börja känna sig för utsatt eller obekväm. Sägs detta ord måste all förhörsteknik stoppas och eventuella band bindas upp.
• Safe word för att sluta är ”Off game” om inget annat sägs.


Skydd / civila :


• Skyddsglasögon måste alltid bäras, även när du sover.
• Civila personer som är ingame har alltid skyddsglasögon på sig. Är du osäker på om personer är ingame skjut INTE.
• Ser du en offgame civil person inne på området som riskerar att hamna i en eldstrid ropa tydligt ”game off” eller ”bryt”. Förklara sedan för de civila lugnt och tydligt vad ni gör på området och vänta tills de försvunnit innan ni går game on igen.
• Rikta ALDRIG ett vapen mot personer som inte är med i spelet. Tänk på att vissa personer kommer ifrån länder där strid skett dagligen och de kanske förlorat nära personer. Va ödmjuk inför att vissa kan bli mycket rädda över detta.
• Spela ej i närheten av bostadshus eller på vägar där det är stor sannolikhet att civila bilar kommer.

Fordon:


• Maximala tillåtna hastighet på spelområdet är 20 km/h
• Ställ dig ALDRIG framför ett fordon för att stoppa det.
• För att stoppa ett fordon står du i diket och skjuter en burst av ca 10 kulor på framrutan. Föraren måste nu stanna. (OBS! Det kan självklart hända att föraren inte märker 10 skott så skjut då ytterligare 10 osv tills de stannar)
• Du kan även stoppa ett fordon genom att bygga en temporär vägspärr.
• Blir ditt fordon utskjutet skall fordonet ställas med öppen motorhuv på platts. För att respawna fordonet skall en mekaniker arbeta med fordonet i lugn och ro i 10 minuter.
• Färgglada frisbees kan användas som minor. Kör ett fordon över dessa är det obrukbart. Minor får röjas genom att hålla handen på dem i 1 minut. (dessa mäste städas upp efteråt)
• Vanliga automatvapen och liknande kan inte förstöra ett fordon. Du kan däremot ”spränga” fordonet genom att ta dig fram och klappa flera gånger på fordonets motorhuv.
• 40 mm granater spränger ett fordon och dödar personerna i fordonet.
• Varje fordon skall vara markerat med en flagga. färgen beror på lag (Ryssland har röd flagga och koalitions styrkan blå flagga.
• Nattetid skall bilen vara markerad med en ljusstav i samma färg som flaggan. Fäst stavar och flaggan väl synligt.
• Fordon som blinkar med varningsblinkers eller annat blinande ljus är offgame och får ej beskjutas.
• Fordon du är osäker på om de är in eller offgame skall ej beskjutas.

Pyro / explosivt:


• Granater, multibangs minor, rök mm får användas på godkännande av arrangör.
• Dödssonen för en granat eller mina är 5 meter radie ifrån explosionen och obegränsat om du blir träffad av kulor. (3 meter om du befinner dig helt bakom solit skydd så som sten eller sandsäckar mm.. Grästuva räknas ej.
• Larmminor så som överfallslarm larmar endast.
• När du kastar granaten skriker du "Granat"

Tält:


• Är ett tält stängt får du inte skjuta inne i detta. Däremot om tältet är öppet helt på en sida får du skjuta. Alltså minst en HEL sida av tältet måste vara öppet.
• För att döda personer inne i ett tält ta dig fram till tältöppningen och tänd ”Deathrag” lampan för tältet. Alla personer inne i tältet är nu döda. Du kan även ropa in i tältet och medela att dessa är döda, Se till att du får bekräftelse på detta.
• Är du inne i ett tält när en eldstrid börjar kan du så länge tältet inte är sprängt ta dig ut. När du inte längre kan nå tältet får du börja spela.
(Du får alltså aldrig skjuta in i tält, eller skuta ut innifrån tält pga säkerhetsrisk. Du är dock fortfarandes ingame inne i tältet)

Sunt förnuft:


• Då vi aldrig kommer kunna täcka alla olika situationer med regler krävs det att du använder lite sunt förnuft. Spela och använd huvudet för att lösa dessa situationer. Försök följa verkligheten så långt det bara går.


Övrigt:


• Grön laser är ej tillåten att använda. • Nedskräpning är inte bara olagligt med svensk lag det är även skäl nog att avvisas från grimsas spel.